สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 100 19 1 1 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 15 สิงหาคม 2562 100 57 0 1 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 100 92 0 3 95 95 0 11 0 84 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 20 สิงหาคม 2562 100 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ