สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันทรลักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 20 0 2 16 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลาย 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลาย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 44 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมบ้านโคกเจริญ ต.ละลาย 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลชำ 3 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 3 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม 4 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 5 กันยายน 2562 102 102 0 0 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 5 กันยายน 2562 80 0 0 67 67 67 0 7 0 60 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 100 91 0 3 94 94 0 1 0 93 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 10 กันยายน 2562 50 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 11 กันยายน 2562 50 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 11 กันยายน 2562 96 96 0 0 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลรุง 12 กันยายน 2562 115 115 0 0 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 120 112 0 1 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 150 0 0 106 106 106 0 32 0 74 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 170 0 0 76 76 76 0 11 1 64 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลรุง 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลภูผาหมอก 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 24 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 27 มกราคม 2563 40 0 0 8 8 8 0 3 1 4 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 27 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 28 มกราคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 11 เมษายน 2563 60 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 11 เมษายน 2563 30 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 12 เมษายน 2563 40 0 0 40 40 40 0 30 3 7 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 12 เมษายน 2563 100 0 0 99 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 13 เมษายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 14 เมษายน 2563 100 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 15 เมษายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 16 เมษายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 17 เมษายน 2563 200 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 18 เมษายน 2563 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 19 เมษายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 20 เมษายน 2563 100 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 21 เมษายน 2563 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 3 กรกฎาคม 2563 50 0 0 54 54 54 0 54 0 0 รายชื่อ