สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันทรลักษ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกันทรลักษ์

1,523

816

2

291

1,109

1,109

0

32

0

1,077

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 20 0 2 16 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
2. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละลาย 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมบ้านโคกเจริญ ต.ละลาย 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 44 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลชำ 3 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 3 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ 3 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม 4 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเสลา 5 กันยายน 2562 102 102 0 0 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 5 กันยายน 2562 80 0 0 67 67 67 0 7 0 60 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 100 91 0 3 94 94 0 1 0 93 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 10 กันยายน 2562 50 0 0 35 35 35 0 14 0 21 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน 11 กันยายน 2562 96 96 0 0 96 96 0 0 0 96 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาจ 11 กันยายน 2562 50 0 0 34 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
20. องค์การบริหารส่วนตำบลรุง 12 กันยายน 2562 115 115 0 0 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 120 112 0 1 113 113 0 0 0 113 รายชื่อ