สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันทรารมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2562 60 42 0 2 44 44 0 3 0 41 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 6 กันยายน 2562 180 43 0 10 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 6 กันยายน 2562 180 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 19 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 26 กันยายน 2562 130 11 0 9 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
20 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 เมษายน 2563 60 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 เมษายน 2563 30 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 เมษายน 2563 60 0 0 51 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
23 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 เมษายน 2563 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 เมษายน 2563 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
25 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 เมษายน 2563 60 1 0 48 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 23 เมษายน 2563 60 16 0 60 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
27 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 23 เมษายน 2563 60 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
28 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 23 เมษายน 2563 30 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 พฤษภาคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 พฤษภาคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 พฤษภาคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 7 พฤษภาคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 7 พฤษภาคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 7 พฤษภาคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 20 พฤษภาคม 2563 80 5 0 43 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 พฤษภาคม 2563 320 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
37 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 พฤษภาคม 2563 80 18 0 3 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
38 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 พฤษภาคม 2563 80 0 0 35 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
39 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 พฤษภาคม 2563 80 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
40 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 พฤษภาคม 2563 80 1 0 11 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
41 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 พฤษภาคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 9 มิถุนายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 10 มิถุนายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 อาคารฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (ธนิดา) 12 มิถุนายน 2563 60 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
45 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 17 มิถุนายน 2563 80 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
46 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 18 มิถุนายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 อาคารฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (ธนิดา) 18 มิถุนายน 2563 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 19 มิถุนายน 2563 50 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
49 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 มิถุนายน 2563 160 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
50 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 มิถุนายน 2563 160 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
51 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ (ธัญธิดา) 22 มิถุนายน 2563 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 มิถุนายน 2563 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 23 มิถุนายน 2563 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 23 มิถุนายน 2563 160 1 0 30 31 31 0 4 0 27 รายชื่อ
55 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 23 มิถุนายน 2563 200 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ