สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันทรารมย์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกันทรารมย์

1,280

171

1

19

191

191

23

73

0

95

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2562 60 54 0 4 58 58 0 17 0 41 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2562 60 1 0 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 6 กันยายน 2562 180 95 0 12 107 107 0 54 0 53 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 6 กันยายน 2562 180 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 19 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 26 กันยายน 2562 130 21 0 2 23 23 23 0 0 0 รายชื่อ