สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันทรารมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 15 สิงหาคม 2562 60 54 0 4 58 58 0 17 0 41 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 22 สิงหาคม 2562 60 1 0 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 5 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 6 กันยายน 2562 180 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 6 กันยายน 2562 180 94 0 12 106 106 0 53 0 53 รายชื่อ
18 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 19 กันยายน 2562 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อาคารเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ 26 กันยายน 2562 130 21 0 15 36 36 0 16 0 20 รายชื่อ