สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยางชุมน้อย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 20 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
5 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
7 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 20 3 0 17 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
9 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 20 10 0 10 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
10 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 21 19 0 1 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
12 ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 56 56 0 0 56 56 0 16 0 40 รายชื่อ