สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยางชุมน้อย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอยางชุมน้อย

101

70

0

29

99

99

0

26

0

73

1. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 20 17 0 1 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
2. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
3. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 20 3 0 17 20 20 0 5 0 15 รายชื่อ
4. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 20 10 0 10 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
5. ศาลาศาสตร์พระราชา สำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 21 20 0 1 21 21 0 6 0 15 รายชื่อ