สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

20

11

0

0

11

11

0

0

0

11

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ