สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 20 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 3 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 7 เมษายน 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 10 เมษายน 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 14 เมษายน 2563 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 17 เมษายน 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 21 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 23 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 28 เมษายน 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 29 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ 30 เมษายน 2563 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ