สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนนารายณ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนนารายณ์

400

113

0

40

153

153

35

4

0

114

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 21 สิงหาคม 2562 100 71 0 10 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 27 สิงหาคม 2562 50 15 0 2 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 3 กันยายน 2562 50 0 0 9 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 10 กันยายน 2562 50 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 17 กันยายน 2562 50 0 0 4 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 24 กันยายน 2562 100 26 0 5 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ