สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนนารายณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 21 สิงหาคม 2562 100 71 0 10 81 81 0 1 0 80 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 27 สิงหาคม 2562 50 15 0 2 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 3 กันยายน 2562 50 0 0 9 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 10 กันยายน 2562 50 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 17 กันยายน 2562 50 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 24 กันยายน 2562 100 32 0 14 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 30 กันยายน 2562 50 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนนารายณ์ 22 ตุลาคม 2562 100 0 1 17 18 18 0 5 0 13 รายชื่อ