สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขวาสินรินทร์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขวาสินรินทร์

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเขวาสินรินทร์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ