สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนมดงรัก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพนมดงรัก

140

0

0

37

37

37

0

8

0

29

1. สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 8 0 29 รายชื่อ