สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนมดงรัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก 24 กันยายน 2562 40 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก 25 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก 26 กันยายน 2562 50 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก 1 ตุลาคม 2562 55 40 0 1 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
12 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก 2 ตุลาคม 2562 45 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
14 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
16 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 12 ตุลาคม 2562 40 35 0 21 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
18 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
19 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 23 ตุลาคม 2562 40 0 0 30 30 30 0 30 0 0 รายชื่อ
20 สนง.เกษตรอำเภอพนมดงรัก 30 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ