สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบัวเชด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 21 สิงหาคม 2562 70 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 28 สิงหาคม 2562 70 0 2 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 11 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 16 ตุลาคม 2562 60 60 0 0 60 60 0 10 0 50 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 17 ตุลาคม 2562 50 45 0 3 48 48 0 5 0 43 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 18 ตุลาคม 2562 2 60 0 1 61 61 0 6 0 55 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 19 ตุลาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 25 ตุลาคม 2562 2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 4 กุมภาพันธ์ 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 4 มีนาคม 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ