สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบัวเชด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบัวเชด

520

2

2

0

4

4

0

3

0

1

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 21 สิงหาคม 2562 70 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 28 สิงหาคม 2562 70 0 2 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 11 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 18 กันยายน 2562 70 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ