สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสำโรงทาบ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสำโรงทาบ

100

21

0

2

23

23

0

22

0

1

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 20 สิงหาคม 2562 30 20 0 2 22 22 0 22 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรงทาบ 12 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ