สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำดวน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลำดวน

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลำดวน 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ