สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสังขะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 8 สิงหาคม 2562 60 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
3 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 14 สิงหาคม 2562 100 77 0 0 77 77 0 1 0 76 รายชื่อ
5 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 14 สิงหาคม 2562 100 17 5 2 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
6 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 15 สิงหาคม 2562 160 0 86 4 90 90 0 3 2 85 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 15 สิงหาคม 2562 100 0 9 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 16 สิงหาคม 2562 160 0 101 3 104 104 0 5 0 99 รายชื่อ
10 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 19 สิงหาคม 2562 160 4 67 26 97 97 0 8 6 83 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 19 สิงหาคม 2562 60 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 20 สิงหาคม 2562 100 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 23 สิงหาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
18 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 23 สิงหาคม 2562 115 1 33 27 61 61 0 5 1 55 รายชื่อ
19 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 26 สิงหาคม 2562 50 1 25 4 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
20 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 30 สิงหาคม 2562 130 0 47 7 54 54 0 6 1 47 รายชื่อ
21 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 3 กันยายน 2562 60 0 5 1 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
22 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 26 กันยายน 2562 0 77 0 0 77 77 0 77 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 2 ตุลาคม 2562 170 9 0 0 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 3 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์ ศบ.กต.ตำบลบ้านจารย์ 4 ตุลาคม 2562 400 2 1 88 91 91 0 57 4 30 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสังขะ 17 ตุลาคม 2562 190 86 0 4 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ