สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศีขรภูมิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศีขรภูมิ

816

20

0

0

20

20

0

9

0

11

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 4 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 5 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 11 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 12 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 18 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 9 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 23 สิงหาคม 2562 70 20 0 0 20 20 0 9 0 11 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 30 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 6 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 13 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 20 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 26 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 27 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 4 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 10 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 11 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 17 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ