สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศีขรภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 4 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 5 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 11 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 12 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 18 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 19 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 25 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 9 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 16 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 22 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 23 สิงหาคม 2562 70 20 0 0 20 20 0 9 0 11 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 29 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 30 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 5 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 6 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 12 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 13 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 19 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 20 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 26 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 27 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 3 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 4 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 10 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 11 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 17 ตุลาคม 2562 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศีขรภูมิ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ