สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรัตนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 6 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 8 สิงหาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 10 0 36 รายชื่อ
6 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 9 0 3 รายชื่อ
7 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ