สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรัตนบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอรัตนบุรี

550

85

0

0

85

85

0

25

0

60

1. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 6 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
2. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 8 สิงหาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 4 0 8 รายชื่อ
4. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 15 สิงหาคม 2562 50 46 0 0 46 46 0 10 0 36 รายชื่อ
6. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 20 สิงหาคม 2562 50 12 0 0 12 12 0 9 0 3 รายชื่อ
7. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 27 สิงหาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
10. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สนง.เกษตรอำเภอรัตนบุรี 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ