สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกาบเชิง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 14 สิงหาคม 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 20 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 23 สิงหาคม 2562 95 2 0 52 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
7 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 50 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
9 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
10 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 26 26 26 0 5 0 21 รายชื่อ
12 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 4 กันยายน 2562 90 4 0 17 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
15 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 5 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 24 กันยายน 2562 250 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 25 กันยายน 2562 200 5 0 6 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
23 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 25 กันยายน 2562 250 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 26 กันยายน 2562 150 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 26 กันยายน 2562 200 65 0 2 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
26 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 27 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 2 ตุลาคม 2562 180 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 2 ตุลาคม 2562 50 18 0 0 18 18 0 15 0 3 รายชื่อ
29 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 3 ตุลาคม 2562 200 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 3 ตุลาคม 2562 50 149 0 0 149 149 0 106 0 43 รายชื่อ
31 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 4 ตุลาคม 2562 150 36 0 7 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 4 ตุลาคม 2562 100 24 0 10 34 34 0 22 0 12 รายชื่อ
34 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 8 ตุลาคม 2562 50 131 1 28 160 160 0 153 5 2 รายชื่อ
35 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 15 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ