สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกาบเชิง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกาบเชิง

1,225

68

0

238

306

306

81

20

7

198

1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 14 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 2 15 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 20 สิงหาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 23 สิงหาคม 2562 95 3 0 64 67 67 0 8 5 54 รายชื่อ
4. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 50 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
5. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 28 สิงหาคม 2562 90 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
6. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 29 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 30 สิงหาคม 2562 90 0 0 27 27 27 0 6 0 21 รายชื่อ
8. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 4 กันยายน 2562 90 4 0 17 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
10. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 24 กันยายน 2562 250 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 25 กันยายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง 26 กันยายน 2562 100 6 0 41 47 47 47 0 0 0 รายชื่อ