สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปราสาท

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปราสาท

460

33

0

1

34

34

0

6

0

28

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 21 สิงหาคม 2562 80 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 22 สิงหาคม 2562 80 1 0 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 29 สิงหาคม 2562 60 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ