สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปราสาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 21 สิงหาคม 2562 80 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 22 สิงหาคม 2562 80 1 0 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 29 สิงหาคม 2562 60 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 9 ตุลาคม 2562 100 47 0 1 48 48 0 47 1 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 21 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 24 ตุลาคม 2562 250 188 0 0 188 188 0 188 0 0 รายชื่อ
21 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 25 ตุลาคม 2562 250 155 0 1 156 156 0 156 0 0 รายชื่อ
22 โรงงานน้ำตาลสุรินทร์ 5 พฤศจิกายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ