สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าตูม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 29 สิงหาคม 2562 180 84 0 0 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 25 กันยายน 2562 100 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 26 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 12 0 68 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอท่าตูม 26 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ