สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชุมพลบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลสระขุด 19 สิงหาคม 2562 63 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
7 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สนง.เกษตรอำเภอชุมพลบุรี 23 สิงหาคม 2562 12 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ