สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 กันยายน 2562 30 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 30 26 0 1 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 30 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 25 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 พฤศจิกายน 2562 50 16 0 1 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ