สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

420

239

0

2

241

241

8

10

0

223

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 7 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 14 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 28 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 กันยายน 2562 30 28 0 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 10 กันยายน 2562 30 26 0 1 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 12 กันยายน 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 17 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 19 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 0 8 0 12 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 25 กันยายน 2562 30 8 0 0 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ