สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านด่าน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านด่าน

95

15

0

0

15

15

0

0

0

15

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 11 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 18 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ