สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านด่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 11 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 18 กันยายน 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่าน (ชั้น 2) 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ