สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนดินแดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนดินแดง

1,420

304

0

2

306

306

0

81

0

225

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 5 สิงหาคม 2562 45 21 0 0 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 7 สิงหาคม 2562 45 37 0 0 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 9 สิงหาคม 2562 45 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 14 สิงหาคม 2562 45 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 16 สิงหาคม 2562 45 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 19 สิงหาคม 2562 60 29 0 0 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 20 สิงหาคม 2562 50 31 0 0 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 22 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 23 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 27 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 29 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 4 กันยายน 2562 100 48 0 0 48 48 0 17 0 31 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 6 กันยายน 2562 100 49 0 0 49 49 0 21 0 28 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 10 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 16 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 18 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 20 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 24 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 26 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 30 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 1 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 3 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 4 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 8 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 9 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 10 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ