สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนดินแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 5 สิงหาคม 2562 45 21 0 0 21 21 0 7 0 14 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 7 สิงหาคม 2562 45 37 0 0 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 9 สิงหาคม 2562 45 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 14 สิงหาคม 2562 45 30 0 0 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 16 สิงหาคม 2562 45 30 0 0 30 30 0 6 0 24 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 19 สิงหาคม 2562 60 29 0 0 29 29 0 8 0 21 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 20 สิงหาคม 2562 50 31 0 0 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 22 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 23 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 27 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 29 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 4 กันยายน 2562 100 48 0 0 48 48 0 17 0 31 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 6 กันยายน 2562 100 49 0 0 49 49 0 21 0 28 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 10 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 16 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 18 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 20 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 24 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 26 กันยายน 2562 45 30 0 0 30 30 0 13 0 17 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 30 กันยายน 2562 45 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 1 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 2 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 3 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 4 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 8 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 9 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 10 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนดินแดง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ