สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 27 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ