สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

140

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 19 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 27 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ