สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชำนิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลชำนิ 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 เทศบาลตำบลชำนิ 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 เทศบาลตำบลชำนิ 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 15 สิงหาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 23 0 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 20 สิงหาคม 2562 50 42 0 0 42 42 0 14 0 28 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 21 สิงหาคม 2562 50 38 0 0 38 38 0 7 0 31 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 22 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 11 0 39 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 10 กันยายน 2562 50 47 0 4 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 18 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 9 0 25 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 25 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 9 0 31 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ