สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชำนิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชำนิ

1,250

433

0

4

437

437

0

97

0

340

1. เทศบาลตำบลชำนิ 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. เทศบาลตำบลชำนิ 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลชำนิ 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 15 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 28 0 22 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 20 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 20 0 28 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 21 สิงหาคม 2562 50 48 0 0 48 48 0 17 0 31 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 22 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 11 0 39 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 10 กันยายน 2562 50 47 0 4 51 51 0 2 0 49 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 11 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 18 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 15 0 25 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชำนิ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ