สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสุวรรณ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนสุวรรณ

2,079

694

0

443

1,137

1,137

0

44

9

1,084

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 18 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 1 สิงหาคม 2562 40 35 0 44 79 79 0 5 2 72 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 5 สิงหาคม 2562 13 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 สิงหาคม 2562 90 79 0 3 82 82 0 9 1 72 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
13. ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 16 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 6 สิงหาคม 2562 23 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
15. ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 1 4 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 7 สิงหาคม 2562 75 69 0 8 77 77 0 10 1 66 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 8 สิงหาคม 2562 47 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 8 สิงหาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 13 สิงหาคม 2562 50 51 0 1 52 52 0 0 1 51 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 2 26 รายชื่อ
22. ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 14 สิงหาคม 2562 71 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 14 สิงหาคม 2562 100 89 0 0 89 89 0 1 1 87 รายชื่อ
24. ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 15 สิงหาคม 2562 33 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
27. ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 16 สิงหาคม 2562 16 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 16 สิงหาคม 2562 20 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
29. ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 19 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 20 สิงหาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 20 สิงหาคม 2562 10 1 0 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
33. ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 21 สิงหาคม 2562 8 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 21 สิงหาคม 2562 40 36 0 0 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 22 สิงหาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 22 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 สิงหาคม 2562 100 35 0 0 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 27 สิงหาคม 2562 100 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 28 สิงหาคม 2562 100 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 29 สิงหาคม 2562 100 56 0 0 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
41. ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 30 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 2 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 3 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 4 กันยายน 2562 100 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 กันยายน 2562 100 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 6 กันยายน 2562 6 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 9 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 10 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 17 กันยายน 2562 4 4 0 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
51. ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 17 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 19 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ