สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนสุวรรณ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 18 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 31 กรกฎาคม 2562 60 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 1 สิงหาคม 2562 40 34 0 44 78 78 0 5 2 71 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 5 สิงหาคม 2562 13 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 สิงหาคม 2562 90 79 0 3 82 82 0 9 1 72 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 6 สิงหาคม 2562 23 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 16 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 30 27 0 0 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 5 5 5 0 0 1 4 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 7 สิงหาคม 2562 75 69 0 8 77 77 0 10 1 66 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 8 สิงหาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 8 สิงหาคม 2562 47 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 13 สิงหาคม 2562 50 51 0 1 52 52 0 0 1 51 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 28 28 28 0 0 2 26 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 14 สิงหาคม 2562 71 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 14 สิงหาคม 2562 100 89 0 0 89 89 0 1 1 87 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 15 สิงหาคม 2562 33 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 1 0 23 รายชื่อ
40 ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 20 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 16 สิงหาคม 2562 20 1 0 7 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 16 สิงหาคม 2562 16 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 19 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 20 สิงหาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน 20 สิงหาคม 2562 10 1 0 9 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
49 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 21 สิงหาคม 2562 8 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 21 สิงหาคม 2562 40 36 0 0 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 22 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 22 สิงหาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 สิงหาคม 2562 100 35 0 0 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 27 สิงหาคม 2562 100 21 0 0 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 28 สิงหาคม 2562 100 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
59 ศาลาประชาคมบ้านอุบลสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสุวรรณ 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 29 สิงหาคม 2562 100 56 0 0 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 30 สิงหาคม 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 2 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 3 กันยายน 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 4 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 5 กันยายน 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 6 กันยายน 2562 6 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 9 กันยายน 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 10 กันยายน 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 12 กันยายน 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศาลาประชาคมบ้านดงพัฒนา หมู่13 ต.ดงอีจาน 17 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 17 กันยายน 2562 4 4 0 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 19 กันยายน 2562 10 9 0 0 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 23 กันยายน 2562 10 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 24 กันยายน 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 25 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 26 กันยายน 2562 100 11 0 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 27 กันยายน 2562 8 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 1 ตุลาคม 2562 15 0 0 5 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 16 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสุวรรณ 28 พฤศจิกายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ