สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยราช

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอห้วยราช

20

15

0

0

15

15

0

2

0

13

1. โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 14 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ