สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 14 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
3 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ