สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพลับพลาชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพลับพลาชัย

660

78

0

0

78

78

0

12

0

66

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 7 สิงหาคม 2562 30 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 14 สิงหาคม 2562 30 15 0 0 15 15 0 3 0 12 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 27 สิงหาคม 2562 30 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพลับพลาชัย 17 กันยายน 2562 30 23 0 0 23 23 0 9 0 14 รายชื่อ