สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหงส์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 25 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 1 สิงหาคม 2562 80 3 0 62 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 6 สิงหาคม 2562 70 2 0 66 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 8 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 16 สิงหาคม 2562 70 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 23 สิงหาคม 2562 70 0 0 53 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 28 สิงหาคม 2562 70 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 2 กันยายน 2562 200 0 0 123 123 123 0 29 0 94 รายชื่อ
21 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 3 กันยายน 2562 200 0 0 173 173 173 0 78 0 95 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 3 กันยายน 2562 70 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 4 กันยายน 2562 200 0 0 103 103 103 0 27 1 75 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 6 กันยายน 2562 70 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 7 กันยายน 2562 200 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
29 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 9 กันยายน 2562 200 0 0 110 110 110 0 22 0 88 รายชื่อ
30 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 10 กันยายน 2562 200 0 0 42 42 42 0 10 0 32 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 11 กันยายน 2562 200 0 0 137 137 137 0 26 0 111 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 11 กันยายน 2562 70 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 13 กันยายน 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
36 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 14 กันยายน 2562 200 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 19 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 20 กันยายน 2562 70 12 0 2 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 24 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 30 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 1 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 2 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 3 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 4 ตุลาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 8 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 9 ตุลาคม 2562 70 20 0 10 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 10 ตุลาคม 2562 90 50 0 26 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 11 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 15 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 16 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ