สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองหงส์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองหงส์

5,310

115

0

1,064

1,179

1,179

49

228

1

901

1. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 25 กรกฎาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 1 สิงหาคม 2562 80 3 0 72 75 75 0 10 0 65 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 6 สิงหาคม 2562 70 2 0 69 71 71 0 3 0 68 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 33 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 8 สิงหาคม 2562 70 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 13 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 16 สิงหาคม 2562 70 0 0 39 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 22 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 23 สิงหาคม 2562 70 0 0 53 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 28 สิงหาคม 2562 70 36 0 0 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 29 สิงหาคม 2562 70 0 0 30 30 30 0 12 0 18 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 30 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 2 กันยายน 2562 200 0 0 123 123 123 0 29 0 94 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 3 กันยายน 2562 70 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
22. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 3 กันยายน 2562 200 0 0 173 173 173 0 78 0 95 รายชื่อ
23. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 4 กันยายน 2562 200 0 0 103 103 103 0 27 1 75 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 4 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 5 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 6 กันยายน 2562 70 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
28. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 7 กันยายน 2562 200 0 0 27 27 27 0 2 0 25 รายชื่อ
29. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 9 กันยายน 2562 200 0 0 110 110 110 0 22 0 88 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 10 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 10 กันยายน 2562 200 0 0 42 42 42 0 10 0 32 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 11 กันยายน 2562 70 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
33. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 11 กันยายน 2562 200 0 0 137 137 137 0 26 0 111 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 12 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 13 กันยายน 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
37. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยโนนศรีคูณ 14 กันยายน 2562 200 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 19 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 20 กันยายน 2562 70 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 24 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 1 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 2 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 3 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 4 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 8 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 9 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 10 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 11 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 15 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 16 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรกรอำเภอหนองหงส์ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ