สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาโพธิ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาโพธิ์

111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ 14 สิงหาคม 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ