สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะคำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปะคำ

3,050

1,615

0

12

1,627

1,627

8

85

0

1,534

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 6 สิงหาคม 2562 163 162 0 1 163 163 0 0 0 163 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 สิงหาคม 2562 173 173 0 0 173 173 0 0 0 173 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 13 สิงหาคม 2562 143 143 0 0 143 143 0 1 0 142 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 สิงหาคม 2562 72 69 0 3 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 20 สิงหาคม 2562 195 195 0 0 195 195 0 1 0 194 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 22 สิงหาคม 2562 168 168 0 0 168 168 0 2 0 166 รายชื่อ
7. ศาลประชาคม หมู่ที่ 20 ตำบลโคกมะม่วง 22 สิงหาคม 2562 137 136 0 1 137 137 0 0 0 137 รายชื่อ
8. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 27 สิงหาคม 2562 181 179 0 0 179 179 0 21 0 158 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หูทำนบ 27 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
10. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 29 สิงหาคม 2562 246 231 0 1 232 232 0 18 0 214 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 30 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 กันยายน 2562 100 95 0 0 95 95 0 36 0 59 รายชื่อ
13. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 12 กันยายน 2562 50 38 0 1 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 17 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 19 กันยายน 2562 100 6 0 2 8 8 8 0 0 0 รายชื่อ
16. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ