สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปะคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 6 สิงหาคม 2562 163 162 0 1 163 163 0 0 0 163 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 สิงหาคม 2562 173 171 0 0 171 171 0 0 0 171 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 13 สิงหาคม 2562 143 143 0 0 143 143 0 1 0 142 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 สิงหาคม 2562 72 69 0 3 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 20 สิงหาคม 2562 195 195 0 0 195 195 0 1 0 194 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 22 สิงหาคม 2562 168 168 0 0 168 168 0 2 0 166 รายชื่อ
23 ศาลประชาคม หมู่ที่ 20 ตำบลโคกมะม่วง 22 สิงหาคม 2562 137 136 0 1 137 137 0 0 0 137 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หูทำนบ 27 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 27 สิงหาคม 2562 181 179 0 0 179 179 0 21 0 158 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 29 สิงหาคม 2562 246 227 0 1 228 228 0 14 0 214 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 30 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 กันยายน 2562 100 88 0 0 88 88 0 29 0 59 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 12 กันยายน 2562 50 38 0 1 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 19 กันยายน 2562 100 28 0 2 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 24 กันยายน 2562 200 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 26 กันยายน 2562 200 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 27 กันยายน 2562 100 47 1 1 49 49 0 12 1 36 รายชื่อ
63 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 27 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
64 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 28 กันยายน 2562 150 45 0 2 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 1 ตุลาคม 2562 0 100 0 1 101 101 0 47 0 54 รายชื่อ
67 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 1 ตุลาคม 2562 100 25 0 0 25 25 0 6 0 19 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 8 ตุลาคม 2562 200 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 9 ตุลาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 10 ตุลาคม 2562 200 13 0 0 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 หอประชุมที่ว่าการอำเภอปะคำ 15 ตุลาคม 2562 200 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ