สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสตึก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 6 สิงหาคม 2562 40 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 7 สิงหาคม 2562 40 0 4 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 14 สิงหาคม 2562 40 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 16 สิงหาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 10 กันยายน 2562 120 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 12 กันยายน 2562 120 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 13 กันยายน 2562 200 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 25 กันยายน 2562 200 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 26 กันยายน 2562 200 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 3 ตุลาคม 2562 80 49 0 0 49 49 0 10 0 39 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ