สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสตึก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสตึก

1,880

119

8

0

127

127

30

1

0

96

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 6 สิงหาคม 2562 40 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 7 สิงหาคม 2562 40 0 4 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 12 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 14 สิงหาคม 2562 40 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 16 สิงหาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 2 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 10 กันยายน 2562 120 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 12 กันยายน 2562 120 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 13 กันยายน 2562 200 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก 20 กันยายน 2562 120 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ