สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำปลายมาศ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม ลำปลายมาศ

580

1

0

568

569

569

0

57

5

507

1. อบต.โคกสะอาด 4 กันยายน 2562 120 0 0 120 120 120 0 23 3 94 รายชื่อ
2. อบต.ผไทรินทร์ 5 กันยายน 2562 100 0 0 79 79 79 0 1 0 78 รายชื่อ
3. อบต.ผไทรินทร์ 10 กันยายน 2562 60 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
4. ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแฝก 17 กันยายน 2562 150 0 0 150 150 150 0 21 1 128 รายชื่อ
5. ศาลาวัด ม.1 ตำบลบุโพธิ์ 17 กันยายน 2562 150 0 0 150 150 150 0 11 1 138 รายชื่อ