สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำปลายมาศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 14 สิงหาคม 2562 0 1 0 21 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแฝก 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต.โคกสะอาด 4 กันยายน 2562 120 0 0 119 119 119 0 22 3 94 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 4 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 อบต.ผไทรินทร์ 5 กันยายน 2562 100 67 0 12 79 79 0 1 0 78 รายชื่อ
26 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแฝก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.ผไทรินทร์ 10 กันยายน 2562 60 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
29 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแฝก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาวัด ม.1 ตำบลบุโพธิ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาวัด ม.1 ต.บุโพธิ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแฝก 17 กันยายน 2562 150 0 0 144 144 144 0 15 1 128 รายชื่อ
35 ศาลาวัด ม.1 ต.บุโพธิ์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาวัด ม.1 ตำบลบุโพธิ์ 17 กันยายน 2562 150 24 0 115 139 139 0 0 1 138 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาวัด ม.1 ต.บุโพธิ์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 อบต.ผไทรินทร์ 24 กันยายน 2562 50 0 0 50 50 50 0 10 0 40 รายชื่อ
40 ศาลาวัด ม.1 ตำบลบุโพธิ์ 27 กันยายน 2562 100 1 0 88 89 89 0 32 2 55 รายชื่อ
41 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแฝก 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาวัด หมู่ที่ 14 ตำบลเมือแฝก 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 105 105 105 0 66 10 29 รายชื่อ
43 ศาลาวัด หมู่ที่ 14 ตำบลเมือแฝก 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแฝก 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาวัด ม.1 ต.บุโพธิ์ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาวัด ม.1 ต.บุโพธิ์ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอลำปลายมาศ 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ