สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพุทไธสง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพุทไธสง

92

5

0

0

5

5

0

0

0

5

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 สิงหาคม 2562 62 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 สิงหาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ