สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพุทไธสง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 สิงหาคม 2562 62 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 สิงหาคม 2562 30 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ