สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านกรวด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 20 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 23 สิงหาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 31 0 69 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 27 สิงหาคม 2562 100 99 0 0 99 99 0 23 0 76 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 30 สิงหาคม 2562 100 93 0 0 93 93 0 39 0 54 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 13 กันยายน 2562 120 75 0 0 75 75 0 6 0 69 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 19 กันยายน 2562 151 84 0 0 84 84 0 59 0 25 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 20 กันยายน 2562 100 41 0 0 41 41 0 7 0 34 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 24 กันยายน 2562 200 74 0 0 74 74 0 31 0 43 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 26 กันยายน 2562 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 29 กันยายน 2562 300 260 0 0 260 260 0 237 2 21 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ