สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านกรวด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านกรวด

1,370

519

0

0

519

519

150

101

0

268

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 23 สิงหาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 31 0 69 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 27 สิงหาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 24 0 76 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 30 สิงหาคม 2562 100 93 0 0 93 93 0 39 0 54 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 13 กันยายน 2562 120 75 0 0 75 75 0 6 0 69 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 19 กันยายน 2562 150 150 0 0 150 150 150 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านกรวด 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ