สรุปยอดห้องสอบ อำเภอประโคนชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอประโคนชัย

2,650

231

0

137

368

368

40

130

0

198

1. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 2 กรกฎาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 16 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 5 สิงหาคม 2562 100 1 0 46 47 47 0 12 0 35 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 27 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 17 0 83 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 10 กันยายน 2562 100 56 0 2 58 58 0 5 0 53 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 17 กันยายน 2562 50 33 0 0 33 33 0 8 0 25 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 24 กันยายน 2562 100 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 5 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 12 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 19 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 26 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 17 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 24 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 7 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 14 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 21 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 28 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 11 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 18 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 มีนาคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 10 มีนาคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ