สรุปยอดห้องสอบ อำเภอประโคนชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 2 กรกฎาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 9 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 16 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 5 สิงหาคม 2562 100 1 0 46 47 47 0 12 0 35 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 18 18 18 0 18 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 27 สิงหาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 17 0 83 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 10 กันยายน 2562 100 56 0 2 58 58 0 5 0 53 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 17 กันยายน 2562 50 33 0 0 33 33 0 8 0 25 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 24 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 8 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 8 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 9 ตุลาคม 2562 100 109 0 0 109 109 0 65 1 43 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 62 62 62 0 11 0 51 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 5 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 11 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 12 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 18 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 19 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 26 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 16 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 17 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 23 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 24 ธันวาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 30 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 31 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 7 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 14 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 21 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 28 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 4 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 11 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 18 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 25 กุมภาพันธ์ 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 3 มีนาคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย 10 มีนาคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ