สรุปยอดห้องสอบ อำเภอละหานทราย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 7 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 8 สิงหาคม 2562 100 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 12 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 สิงหาคม 2562 100 71 0 0 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 15 สิงหาคม 2562 200 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 20 สิงหาคม 2562 200 96 0 10 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 28 สิงหาคม 2562 200 42 0 1 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 9 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 11 กันยายน 2562 200 121 0 1 122 122 0 1 0 121 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 12 กันยายน 2562 320 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 13 กันยายน 2562 200 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 17 กันยายน 2562 320 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 18 กันยายน 2562 600 122 0 2 124 124 0 0 0 124 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 19 กันยายน 2562 200 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 20 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 25 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 27 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอละหานทราย 30 กันยายน 2562 650 278 0 18 296 296 0 198 0 98 รายชื่อ