สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองกี่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 13 สิงหาคม 2562 80 78 1 0 79 79 0 14 0 65 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 22 สิงหาคม 2562 80 80 0 0 80 80 0 10 0 70 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 27 สิงหาคม 2562 80 80 0 0 80 80 0 19 0 61 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 28 สิงหาคม 2562 80 73 0 3 76 76 0 6 1 69 รายชื่อ
10 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 29 สิงหาคม 2562 80 80 0 0 80 80 0 20 0 60 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 30 สิงหาคม 2562 80 76 0 0 76 76 0 15 0 61 รายชื่อ
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 2 0 98 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 30 สิงหาคม 2562 100 94 0 1 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 31 สิงหาคม 2562 100 0 0 99 99 99 0 1 0 98 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 31 สิงหาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 3 กันยายน 2562 200 0 0 185 185 185 0 9 0 176 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 3 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 28 0 52 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 4 กันยายน 2562 80 79 0 1 80 80 0 14 0 66 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 5 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 22 0 58 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 6 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 12 0 68 รายชื่อ
25 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 6 กันยายน 2562 100 88 0 0 88 88 0 2 0 86 รายชื่อ
26 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 7 กันยายน 2562 100 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 10 กันยายน 2562 80 64 0 0 64 64 0 18 0 46 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 11 กันยายน 2562 80 80 0 1 81 81 0 22 0 59 รายชื่อ
29 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 12 กันยายน 2562 0 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 13 กันยายน 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 13 กันยายน 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 17 กันยายน 2562 80 71 0 0 71 71 0 25 0 46 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 20 กันยายน 2562 50 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 23 กันยายน 2562 120 69 0 1 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 26 กันยายน 2562 130 62 0 0 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
47 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 27 กันยายน 2562 50 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 4 ตุลาคม 2562 80 111 0 1 112 112 0 104 0 8 รายชื่อ