สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองกี่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองกี่

2,290

1,520

1

500

2,021

2,021

211

257

1

1,552

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 13 สิงหาคม 2562 80 78 1 0 79 79 0 14 0 65 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 22 สิงหาคม 2562 80 80 0 0 80 80 0 10 0 70 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 27 สิงหาคม 2562 80 80 0 0 80 80 0 19 0 61 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 28 สิงหาคม 2562 80 73 0 3 76 76 0 6 1 69 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 29 สิงหาคม 2562 80 80 0 0 80 80 0 20 0 60 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 30 สิงหาคม 2562 80 76 0 0 76 76 0 15 0 61 รายชื่อ
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 2 0 98 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 30 สิงหาคม 2562 100 94 0 1 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
9. ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 31 สิงหาคม 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 31 สิงหาคม 2562 100 0 0 99 99 99 0 1 0 98 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 3 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 28 0 52 รายชื่อ
12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 3 กันยายน 2562 200 0 0 185 185 185 0 9 0 176 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 4 กันยายน 2562 80 80 0 1 81 81 0 15 0 66 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 5 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 22 0 58 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 6 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 12 0 68 รายชื่อ
16. ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 6 กันยายน 2562 100 88 0 0 88 88 0 2 0 86 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 7 กันยายน 2562 100 16 0 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 10 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 34 0 46 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 11 กันยายน 2562 80 80 0 1 81 81 0 22 0 59 รายชื่อ
20. ศาลาประชาคมบ้านโนนมะกอก 13 กันยายน 2562 30 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 13 กันยายน 2562 50 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 17 กันยายน 2562 80 72 0 0 72 72 0 26 0 46 รายชื่อ
23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามใหญ่ 20 กันยายน 2562 50 0 0 15 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 20 กันยายน 2562 80 80 0 2 82 82 82 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 24 กันยายน 2562 80 34 0 0 34 34 34 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 26 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ