สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนางรอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สิงหาคม 2562 100 32 0 1 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2562 100 88 0 0 88 88 0 19 0 69 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 สิงหาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 11 0 50 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 สิงหาคม 2562 100 83 0 0 83 83 0 16 0 67 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 16 สิงหาคม 2562 100 73 0 0 73 73 0 21 0 52 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20 สิงหาคม 2562 120 70 0 21 91 91 0 20 0 71 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 21 สิงหาคม 2562 200 95 0 0 95 95 0 6 0 89 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 22 สิงหาคม 2562 200 93 0 0 93 93 0 30 0 63 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 23 สิงหาคม 2562 200 103 0 2 105 105 0 9 0 96 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 27 สิงหาคม 2562 200 100 0 22 122 122 0 24 0 98 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 29 สิงหาคม 2562 200 58 0 1 59 59 0 10 0 49 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 30 สิงหาคม 2562 200 74 0 0 74 74 0 21 0 53 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 5 กันยายน 2562 200 93 0 0 93 93 0 12 0 81 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 6 กันยายน 2562 200 71 0 0 71 71 0 10 0 61 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 10 กันยายน 2562 200 121 1 2 124 124 0 30 0 94 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 12 กันยายน 2562 200 69 0 0 69 69 0 9 0 60 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20 กันยายน 2562 150 65 0 0 65 65 0 20 0 45 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 23 กันยายน 2562 150 75 0 0 75 75 0 21 0 54 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ