สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนางรอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนางรอง

3,740

1,421

1

49

1,471

1,471

72

269

0

1,130

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 18 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 สิงหาคม 2562 100 32 0 1 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2562 100 88 0 0 88 88 0 19 0 69 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 7 สิงหาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 11 0 50 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 14 สิงหาคม 2562 100 83 0 0 83 83 0 16 0 67 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 16 สิงหาคม 2562 100 73 0 0 73 73 0 21 0 52 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20 สิงหาคม 2562 120 70 0 21 91 91 0 20 0 71 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 21 สิงหาคม 2562 200 95 0 0 95 95 0 6 0 89 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 22 สิงหาคม 2562 200 93 0 0 93 93 0 30 0 63 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 23 สิงหาคม 2562 200 103 0 2 105 105 0 9 0 96 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 27 สิงหาคม 2562 200 100 0 22 122 122 0 24 0 98 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 29 สิงหาคม 2562 200 58 0 1 59 59 0 10 0 49 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 30 สิงหาคม 2562 200 74 0 0 74 74 0 21 0 53 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 5 กันยายน 2562 200 93 0 0 93 93 0 12 0 81 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 6 กันยายน 2562 200 71 0 0 71 71 0 10 0 61 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 10 กันยายน 2562 200 121 1 2 124 124 0 30 0 94 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 12 กันยายน 2562 200 69 0 0 69 69 0 9 0 60 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 20 กันยายน 2562 150 65 0 0 65 65 0 20 0 45 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 23 กันยายน 2562 150 72 0 0 72 72 72 0 0 0 รายชื่อ