สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระสัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 1 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลากลางหมู่บ้านกะนัง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 8 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 9 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 14 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลากลางหมู่บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 8 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 4 กันยายน 2562 30 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 5 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกระสัง 6 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลากลางหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่่ 14 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 23 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
30 ศาลากลางหมู่บ้านตะครอง หมู่ที่ 15 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลากลางหมู่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศาลากลางหมู่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 25 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
33 ศาลากลางหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่่ 14 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลากลางหมู่บ้านตะครอง หมู่ที่ 15 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศาลากลางหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 11 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 26 กันยายน 2562 20 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ