สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกระสัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกระสัง

580

156

1

0

157

157

55

0

0

102

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 1 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ศาลากลางหมู่บ้านกะนัง หมู่ที่ 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 8 สิงหาคม 2562 20 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 9 สิงหาคม 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
5. ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 14 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศาลากลางหมู่บ้านหนองเต็งน้อย หมู่ที่ 8 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 4 กันยายน 2562 30 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
13. ศาลากลางหมู่บ้านปรุ หมู่ที่ 9 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 5 กันยายน 2562 30 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอกระสัง 6 กันยายน 2562 30 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลากลางหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่่ 14 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 23 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
21. ศาลากลางหมู่บ้านตะครอง หมู่ที่ 15 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 23 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศาลากลางหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่่ 14 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ศาลากลางหมู่บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 25 กันยายน 2562 40 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ศาลากลางหมู่บ้านตะครอง หมู่ที่ 15 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง 26 กันยายน 2562 20 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ