สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคูเมือง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 4 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 9 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 11 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 6 สิงหาคม 2562 30 18 0 0 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 8 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 13 สิงหาคม 2562 30 11 0 0 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 15 สิงหาคม 2562 30 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 20 สิงหาคม 2562 30 15 0 0 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 27 สิงหาคม 2562 30 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 3 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 10 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 19 1 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 17 กันยายน 2562 50 28 0 0 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 24 กันยายน 2562 45 44 0 0 44 44 0 30 0 14 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 26 กันยายน 2562 40 12 0 0 12 12 0 6 0 6 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 1 ตุลาคม 2562 100 89 0 0 89 89 0 47 0 42 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 18 ตุลาคม 2562 50 45 0 0 45 45 0 19 0 26 รายชื่อ