สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคูเมือง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคูเมือง

840

242

0

0

242

242

0

78

1

163

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 2 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 4 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 9 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 11 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 6 สิงหาคม 2562 30 19 0 0 19 19 0 4 0 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 8 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 13 สิงหาคม 2562 30 12 0 0 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 15 สิงหาคม 2562 30 12 0 0 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 20 สิงหาคม 2562 30 18 0 0 18 18 0 7 0 11 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 27 สิงหาคม 2562 30 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 3 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 6 0 4 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 10 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 13 0 32 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ 12 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 19 1 28 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 17 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 22 0 26 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 24 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคูเมือง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ