สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 15 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 22 สิงหาคม 2562 80 57 0 0 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ 19 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ