สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

755

417

0

0

417

417

109

8

0

300

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 27 สิงหาคม 2562 50 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 28 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
5. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 6 กันยายน 2562 100 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
6. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 7 กันยายน 2562 100 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
7. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 14 กันยายน 2562 100 92 0 0 92 92 0 1 0 91 รายชื่อ
8. ศาลากลางบ้าน บ้านกรูด ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 18 กันยายน 2562 5 41 0 0 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 20 กันยายน 2562 120 109 0 0 109 109 109 0 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 21 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ