สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 27 สิงหาคม 2562 50 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 28 สิงหาคม 2562 50 27 0 0 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
5 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 6 กันยายน 2562 100 75 0 0 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
7 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 7 กันยายน 2562 100 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
8 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลากลางบ้าน บ้านกรูด ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 14 กันยายน 2562 100 92 0 0 92 92 0 1 0 91 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลากลางบ้าน บ้านกรูด ม.8 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 18 กันยายน 2562 5 41 0 0 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 20 กันยายน 2562 200 109 0 0 109 109 0 2 0 107 รายชื่อ
15 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศูนย์ส่งเสริมอ้อยหนองยาง 21 กันยายน 2562 50 2 0 27 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคมบ้านพิมาน ต.ท่าช้าง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 11 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมบ้านพิมาน ต.ท่าช้าง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 16 ตุลาคม 2562 50 24 0 0 24 24 0 4 0 20 รายชื่อ
31 ศาลาประชาคมบ้านพิมาน ต.ท่าช้าง 16 ตุลาคม 2562 50 19 0 0 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 18 ตุลาคม 2562 20 68 0 0 68 68 0 8 0 60 รายชื่อ
34 หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 21 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 24 ตุลาคม 2562 120 105 0 0 105 105 0 12 0 93 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 25 ตุลาคม 2562 120 107 0 1 108 108 0 23 0 85 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง 28 ตุลาคม 2562 100 77 0 0 77 77 0 23 0 54 รายชื่อ
39 หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 31 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
41 หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 8 มกราคม 2563 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ