สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบัวลาย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบัวลาย

300

112

0

1

113

113

20

15

0

78

1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 20 สิงหาคม 2562 50 13 0 0 13 13 0 5 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 21 สิงหาคม 2562 50 24 0 1 25 25 0 10 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 22 สิงหาคม 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวลาย 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวลาย 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
7. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 26 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ