สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบัวลาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวลาย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวลาย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวลาย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 20 สิงหาคม 2562 50 13 0 0 13 13 0 5 0 8 รายชื่อ
9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 21 สิงหาคม 2562 50 24 0 1 25 25 0 10 0 15 รายชื่อ
10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 22 สิงหาคม 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
11 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวลาย 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวลาย 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวลาย 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 12 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
15 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวลาย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวลาย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 26 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 27 กันยายน 2562 21 20 0 1 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
21 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวลาย 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ