สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลำทะเมนชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 205 0 0 91 91 91 0 43 1 47 รายชื่อ
9 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 16 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 17 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 17 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย 17 กันยายน 2562 300 23 0 0 23 23 0 23 0 0 รายชื่อ
15 ศาลาวัดจันทนารม บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีา 29 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาวัดใหม่สามัคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 11 ตุลาคม 2562 200 85 0 0 85 85 0 14 0 71 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอลำทะเมนชัย 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 บ้านหนองนกเป็ด หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง 11 ตุลาคม 2562 100 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
21 ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย 14 ตุลาคม 2562 300 127 0 0 127 127 0 127 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำทะเมนชัย 15 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาวัดจันทนาราม หมู่ 1 บ้านปลักอีแรต 15 ตุลาคม 2562 200 45 0 20 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
24 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาวัดหนองแวง ตำบลไพล 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศาลาวัดหนองแวง ตำบลไพล 16 ตุลาคม 2562 300 102 0 2 104 104 0 30 0 74 รายชื่อ
27 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ตำบลช่องแมว 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาวัดใหม่สามัคคีธรรม หมู่ 15 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมบ้านอ้อ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดหนองแวง 16 ตุลาคม 2562 200 18 0 2 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
31 ศาลาวัดจันทนารม บ้านปลักอีแรต หมู่ที่ 1 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ. นครราชสีา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ตำบลช่องแมว 17 ตุลาคม 2562 100 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
33 ศาลาวัดบ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 16 ตำบลช่องแมว 17 ตุลาคม 2562 150 52 0 24 76 76 0 35 1 40 รายชื่อ
35 ศาลาวัดศิริโภคาภิรมย์ ม.3 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
36 ศาลากลางบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม 13 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาวัดบ้านขุย ม.6 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลากลางบ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาวัดศิริโภคาภิรมย์ ม.3 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาวัดศิริโภคาภิรมย์ ม.3 ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 25 ตุลาคม 2562 0 31 0 1 32 32 0 32 0 0 รายชื่อ