สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพระทองคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้าน อำเภอพระทองคำ 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 37 37 37 0 4 1 32 รายชื่อ
2 ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้าน อำเภอพระทองคำ 25 กรกฎาคม 2562 52 0 0 30 30 30 0 7 0 23 รายชื่อ
3 ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้าน อำเภอพระทองคำ 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 39 39 39 0 19 0 20 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 30 กรกฎาคม 2562 100 0 0 64 64 64 0 2 0 62 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 31 กรกฎาคม 2562 100 0 0 47 47 47 0 3 2 42 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 100 3 0 58 61 61 0 15 0 46 รายชื่อ
7 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 2 สิงหาคม 2562 100 22 0 76 98 98 0 25 1 72 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 65 65 65 0 19 2 44 รายชื่อ
14 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
17 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 14 สิงหาคม 2562 101 0 0 53 53 53 0 8 0 45 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 17 กันยายน 2562 40 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
59 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 17 กันยายน 2562 60 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
60 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 19 กันยายน 2562 60 5 0 0 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 19 กันยายน 2562 40 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 20 กันยายน 2562 40 16 0 0 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
65 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 20 กันยายน 2562 60 30 0 0 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 50 71 0 0 71 71 0 46 0 25 รายชื่อ
67 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
68 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 23 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 25 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 26 กันยายน 2562 40 10 0 0 10 10 0 10 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 1 ตุลาคม 2562 40 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
82 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 1 ตุลาคม 2562 60 44 0 0 44 44 0 7 0 37 รายชื่อ
83 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 2 ตุลาคม 2562 60 37 0 0 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
84 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 2 ตุลาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 5 0 28 รายชื่อ
85 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 3 ตุลาคม 2562 60 62 0 0 62 62 0 22 1 39 รายชื่อ
86 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 3 ตุลาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
87 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 4 ตุลาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุมชั้น2 ที่ว่าการอำเภอพระทองคำ 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 7 ตุลาคม 2562 100 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
90 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 8 ตุลาคม 2562 100 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
91 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 9 ตุลาคม 2562 100 49 0 2 51 51 0 23 0 28 รายชื่อ
92 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 10 ตุลาคม 2562 100 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
93 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระทองคำ 11 ตุลาคม 2562 100 71 0 12 83 83 0 80 0 3 รายชื่อ