สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองยาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 3 ตุลาคม 2562 20 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 21 ตุลาคม 2562 10 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ