สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองยาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองยาง

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองยาง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ