สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเทพารักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 1 สิงหาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 2 สิงหาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4 ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 98 0 0 88 88 88 0 0 2 86 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 71 0 0 69 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
8 ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 106 0 0 105 105 105 0 1 0 104 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 11 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 152 0 0 149 149 149 0 0 0 149 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ที่ทำการกำนันตำบลสำนักตะคร้อ ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 120 0 0 84 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลากลางบ้านเทพารักษ์ หมู่ที่ 14 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสมา 15 สิงหาคม 2562 25 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 139 0 0 112 112 112 0 0 0 112 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลวังยายทอง ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 158 0 0 138 138 138 0 0 0 138 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 19 สิงหาคม 2562 63 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคมหมู่7 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 131 0 0 96 96 96 0 1 0 95 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 181 0 0 163 163 163 0 0 0 163 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 153 0 0 150 150 150 0 1 0 149 รายชื่อ
29 อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 183 0 0 168 168 168 0 2 0 166 รายชื่อ
30 อบต.ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 171 0 0 90 90 90 0 2 1 87 รายชื่อ
31 วัดโคกกระบือ หมู่ 20 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 43 41 0 0 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
32 หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 12 กันยายน 2562 150 148 1 1 150 150 0 3 0 147 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 26 กันยายน 2562 200 158 0 15 173 173 0 113 0 60 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 15 15 15 0 11 0 4 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 17 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 21 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 4 มีนาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 8 มิถุนายน 2563 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 22 มิถุนายน 2563 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 13 กรกฎาคม 2563 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 14 กรกฎาคม 2563 80 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
45 หอประชุมอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 15 กรกฎาคม 2563 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 15 กรกฎาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 15 กรกฎาคม 2563 110 6 0 45 51 51 0 11 0 40 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 16 กรกฎาคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ ห้อง ๑ 16 กรกฎาคม 2563 80 0 0 26 26 26 0 0 1 25 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพารักษ์ 19 ตุลาคม 2563 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ