สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังน้ำเขียว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 3 กรกฎาคม 2562 45 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 4 กรกฎาคม 2562 100 0 0 34 34 34 0 2 0 32 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 12 กรกฎาคม 2562 200 0 0 11 11 11 0 9 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 19 กรกฎาคม 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 31 กรกฎาคม 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 28 28 28 0 6 0 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 50 8 0 7 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 50 22 0 19 41 41 0 4 0 37 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 75 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องใหม่ 8 สิงหาคม 2562 100 7 0 12 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 50 15 0 18 33 33 0 10 0 23 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 8 0 21 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 75 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 75 10 0 1 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 75 17 0 8 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 75 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 75 17 0 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 75 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 75 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 4 กันยายน 2562 50 2 0 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 6 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 9 กันยายน 2562 130 0 0 83 83 83 0 1 0 82 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 10 กันยายน 2562 170 0 0 128 128 128 0 0 0 128 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 0 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 11 กันยายน 2562 170 0 1 133 134 134 0 3 0 131 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 12 กันยายน 2562 0 1 0 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 12 กันยายน 2562 100 25 0 12 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 12 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 100 20 0 6 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 13 กันยายน 2562 50 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 16 กันยายน 2562 25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 17 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องใหม่ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 18 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 18 กันยายน 2562 115 37 0 9 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 18 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 18 กันยายน 2562 100 25 0 4 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องใหม่ 18 กันยายน 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 18 กันยายน 2562 430 120 0 110 230 230 0 0 0 230 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องใหม่ 19 กันยายน 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 19 กันยายน 2562 300 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 19 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 140 78 0 6 84 84 0 21 0 63 รายชื่อ
87 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 23 กันยายน 2562 150 78 0 2 80 80 0 1 0 79 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลระเริง 23 กันยายน 2562 180 44 0 4 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมทรัพย์ 24 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 30 กันยายน 2562 200 40 0 3 43 43 0 22 0 21 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 1 ตุลาคม 2562 10 2 0 1 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 3 ตุลาคม 2562 100 6 0 3 9 9 0 8 1 0 รายชื่อ
102 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ห้องเก่า 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ