สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนแดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนแดง

160

84

0

1

85

85

0

0

0

85

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 80 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ