สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 80 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ