สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก้งสนามนาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 200 0 2 6 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
6 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
24 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 12 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 75 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2562 30 6 0 3 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2562 42 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
54 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 110 88 0 1 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 220 105 0 1 106 106 0 26 0 80 รายชื่อ
57 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 หอประชุมอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 กันยายน 2562 50 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 18 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 25 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ