สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแก้งสนามนาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแก้งสนามนาง

2,845

45

2

74

121

121

0

0

0

121

1. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 7 สิงหาคม 2562 200 0 2 6 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 23 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 12 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 13 กันยายน 2562 75 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 19 กันยายน 2562 30 6 0 3 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 25 กันยายน 2562 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 26 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ