สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบุญมาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 18 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ศาลาอเนกประสงค์บ้านจงประเสริฐ ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 2 สิงหาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 141 141 141 0 25 1 115 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 16 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 22 สิงหาคม 2562 140 0 0 134 134 134 0 18 0 116 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 105 105 105 0 11 0 94 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 26 สิงหาคม 2562 277 1 0 264 265 265 0 23 0 242 รายชื่อ
31 ศาลาหมู่ 14 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก 27 สิงหาคม 2562 125 0 0 95 95 95 0 11 0 84 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 29 สิงหาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 30 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก 13 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 13 กันยายน 2562 100 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
37 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 15 กันยายน 2562 60 60 0 2 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 15 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 อบต.หนองบุนนาก 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 อบต.หนองบุนนาก 19 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 20 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 23 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 24 กันยายน 2562 200 60 4 79 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
50 อบต.หนองบุนนาก 26 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 27 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 27 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 7 ตุลาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
57 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 8 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 9 ตุลาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 9 ตุลาคม 2562 0 17 0 0 17 17 0 17 0 0 รายชื่อ
61 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาประชาคมบ้านเกษมสุข ม.15 ต.หนองบุนนาก 10 ตุลาคม 2562 80 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
63 ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 10 ตุลาคม 2562 0 14 0 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 11 บ้านไทยอยู่เย็น ตำบลหนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 11 ตุลาคม 2562 200 12 0 151 163 163 0 72 1 90 รายชื่อ
67 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 31 ตุลาคม 2562 200 73 0 0 73 73 0 72 0 1 รายชื่อ