สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบุญมาก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองบุญมาก

1,561

273

2

864

1,139

1,139

200

99

1

839

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 18 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ศาลาอเนกประสงค์บ้านจงประเสริฐ ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 6 0 31 รายชื่อ
3. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 141 141 141 0 25 1 115 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 22 สิงหาคม 2562 140 0 0 134 134 134 0 18 0 116 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 105 105 105 0 11 0 94 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 26 สิงหาคม 2562 277 1 0 265 266 266 0 24 0 242 รายชื่อ
7. ศาลาหมู่ 14 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก 27 สิงหาคม 2562 125 0 0 95 95 95 0 11 0 84 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 29 สิงหาคม 2562 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก 30 สิงหาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
10. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก 10 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 13 กันยายน 2562 100 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองพยอม ต.ลุงเขว้า 15 กันยายน 2562 60 60 0 2 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก 15 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. อบต.หนองบุนนาก 19 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ 20 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 23 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ 24 กันยายน 2562 200 59 1 0 60 60 60 0 0 0 รายชื่อ